П О К А Н А
за провеждане на девето Общо събрание на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ВЪЗРАЖДАНЕ” свиква по своя инициатива на основание на чл.26 ЗЮЛНЦ и чл.19 от устава Общо събрание на БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ „ВЪЗРАЖДАНЕ”,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ в град София на 11 октомври 2012 г. от 14.00 часа, в хотел ”Триада”, ул.”Венера” № 5
 Изтегли пълен документ


Информационна система на БСЧП "Възраждане"

С цел актуализация на базата данни и използване на пълния ресурс на информационната система на БСЧП „Възраждане” е необходимо коректното попълване на данните от членовете на БСЧП „Възраждане”.

Прочетете повече >>


ОБУЧЕНИЕ:
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” в изпълнение на Договор сключен с Фонд „Условия на труд”, за финансиране на обучения за членове на Съюза, по проблемите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд през 2009/2010, организира обучителни курсове на тема "Новости в нормативната уредба по Здравословни и безопасни условия на труд".

Прочетете повече >>

 

 

Copyright 2005. Bussines union - Vuzrazdane. All rights reserved.